Tags

, , ,

Centrul Detox şi Nutriţie îşi propune să lanseze un nou proiect prin care să aducă un plus de cunoaştere în domeniul nutriţiei şi sănătăţii: Cercul de Nutriţie adresat specialiștilor. Scopul principal al acestuia este de a informa şi educa, precum şi de a aduce mai multă conştientizare publicului cu privire la importanţa nutriţiei optime pentru un stil de viaţă sănătos.

Existenţa unui astfel de cerc este importantă pentru a crea un context potrivit în care persoanele specializate în nutriţie vor împărtăși studii de nutriție privind interacțiunea dintre un aliment sau un grup de alimente și o patologie sau un bloc de simptome. Se urmăreşte a se pune în lumină valoarea nutriţiei ca aspect fundamental în tratarea afecțiunilor și în evidențierea măsurilor de prevenție prin nutriție.

draft_lens1635638module11317849photo_1220482377healing_circle_hands-10030249

Cercul de Nutriţie foloseşte ca fundament al cunoaşterii literatura de specialitate în domeniu, numeroase studii şi comunicate ştiinţifice publicate în jurnale de profil şi prezentate la conferinţe şi simpozioane ştiinţifice. Astfel, se urmăreşte crearea unor materiale ştiinţifice valoaroase care să aducă importante contribuţii în domeniul nutriţiei şi sănătăţii cu implicaţii profunde pentru abordarea alimentaţiei ca sistem alternativ terapeutic în tratarea diverselor afecţiuni, cu precădere a celor de natură neurologică.

Cercul de Nutriţie se va desfăşura prin întâlniri lunare cu membrii acestuia, întâlniri ce vor fi organizate la sediul Detox şi Nutriţie din Str.Traian Moşoiu 46, Ap.16, Cluj – Napoca. În decursul fiecărei ediţii, participanţii vor prezenta câte 2 studii ştiinţifice selectate pe baza unei teme alese pentru întâlnirea din luna respectivă. Prezentările vor cuprinde un rezumat ce va fi făcut după o metodologie pusă la dispoziţie de către organizatori.

Toate lucrările prezentate în cadrul cercului vor fi ulterior sintetizate într-un studiu cuprinzător în care vor fi puse în valoare aspecte esenţiale privind nutriţia şi sănătatea. În mod special, se va urmări încadrarea lucrării în contextul ştiinţific general, se va pune în evidenţă importanţa, relevanţa şi actualitatea subiectului prezentat şi se va conchide asupra locului pe care studiul respectiv îl ocupă în cadrul disciplinei din care face parte.

În mod concret, studiul de sinteză va cuprinde un rezumat al literaturii de specialitate care există în domeniu împreună cu o analiză comparativă şi critică a diferitelor abordări alese de autorii studiilor selectate pentru prezentare în cadrul fiecărei ediţii a cercului de nutriţie. Analiza comparativă  va urmări să pună în evidenţă diversele abordări metodologice, precum şi a rezultatelor obţinute. Toate aceste aspecte vor fi întregite printr-o analiză critică în care se urmăreşte emiterea unor judecăţi de valoare privind rezultatele obţinute, cu scopul de a identifica punctele forte şi cele slabe ale fiecărei abordări. În final se vor face sugestii şi se vor indica direcţii noi de cercetare.

Toate studiile realizate în cadrul cercului de nutriţie vor fi ulterior structurate tematic sub forma unei reviste de nutriţie susţinute de centrul Detox şi Nutriţie.

Cercul de Nutriţie este deschis persoanelor specializate în nutriţie şi sănătate, care urmăresc să acumuleze mai multe cunoştinţe legate de acest domeniu. Deoarece cercul poate găzdui în prezent doar un număr de 10 persoane, acestea vor fi selectate pe baza unui mini-interviu online. Toţi cei interesaţi sunt rugaţi să trimită un mesaj cu datele lor de contact şi răspunsul la întrebări pe adresa contact@detoxsinutritie.ro până în data de 30 aprilie 2016. Toţi cei selectaţi vor fi contactaţi de către organizatori şi invitaţi la o întâlnire în care se vor discuta şi alte detalii legate de desfăşurarea cercului de nutriţie.

Mini – interviu (3 întrebări)

  1. Care este cel mai important caz sau proiect, din experiența dvs profesională, prin care v-ați demonstrat eficiența nutriției?
  2. Enumerați diferențele unui meniu pentru o zi din 2016 în comparație cu un meniu pentru o zi din 2026.
  3. Care sunt motivele dvs pentru care doriți să vă alăturați acestui cerc de nutriție?
  • Coordonator cerc: Anca Ignat
  • Asistent: Valentina Savu
  • Responsabil de metodologia cercetării știițifice și de sinteza studiilor specifice fiecarei ședințe: Alina Szus.